Expozice školství zpřístupněna veřejnosti

10.04.2017 17:03

Správci muzea připravili na r. 2017 výstavu školních retro pomůcek, která bude přístupná pro veřejnost v otevírací době v budově obecního úřadu. K vidění jsou pomůcky z 50. - 80. let 20. stol. ze SPŠ a SOU Uničov, ZŠ Žerotín, ZŠ Bohuňovice, ZŠ Šumvald a ze zrušené ZŠ Želechovice a jsou hodnotným materiálem vypovídajícím o vybavenosti regionálních škol v době reálného socializmu. Výstava je doplněna o didaktické školní obrazy, astronomický dalekohled - Newtonův refraktor a jiné zajímavé exponáty z celé plejády vyučovacích předmětů. Největším dílem jsou zastoupeny předměty z fyziky. Druhá expozice školství, která se nachází v samotné budově muzea a bude stálou expozicí, je tvořena nejstaršími školními pomůckami z období I. republiky a staršího. Souhrnem je připraveno ke shlédnutí cca 150 jednotlivých artefaktů.

Kontakt

Vesnické muzeum obce Želechovice Obec Želechovice
Obecní úřad Želechovice
Želelechovice 1
783 91 Uničov 1
petrss@seznam.cz; anthampl@seznam.cz; obec.zelechovice@volny.cz