Muzeum se zapojí do Noci kostelů v Uničově

22.05.2018 12:40

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově proběhene pro zájemce připravený program v rácmi akce Noc kostelů 2018, který má přinést možnost setkat se s náplní křesťanství. Součástí připraveného programu bude i vzpomínání na zemřelého uničovského faráře P. Maxmiliána Jarosche, který zde působil téměř 30 let. Vzpomínková akce proběhne v kapli sv. Josefa s tím, že se k ní připojí i Vesnické muzeum Želechovice, neboť opatruje ve svých sbírkách 4 ornáty a 3 štóly, které P. M. Jarosch jako celebrant používal v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích v 90. letech minulého století - až do okamžiku ukončení své služby. Ornáty byly vystaveny společně jen jedenkrát, a to v r. 2015 v rámci pravidelých otevíracíh dní želechovického muzea, proto nyní v kapli sv. Josefa v Uničově, kde budou vystaveny, mají zájemci možnost, vidět farářovy kasule pohromadě. Vesnické muzeum Želechovice sice připravuje stálou expozici spojenou s církevním životem v obci Želechovice, který byl pro ni v minulosti tak charakteristický, a ve které by uvítalo výstavu zmíněných ornátů, ale dosud se mu nedostává finančních prostředků na zakoupení prosklených vitrín, do kterých by měla být kněžská roucha umístěna. 

Ant. Hampl

Kontakt

Vesnické muzeum obce Želechovice Obec Želechovice
Obecní úřad Želechovice
Želelechovice 1
783 91 Uničov 1
petrss@seznam.cz; anthampl@seznam.cz; obec.zelechovice@volny.cz